26 Mart 2012 Pazartesi

Tarot // Büyücü ve Güç


Tarot, kimilerine göre kişilerin enerjilerinin kartlar vasıtasıyla aktarılmasıyla gelen bilgi; kimine göre ikonografik bir sanat eseri. Hepsi; ya da deli saçması.

Gelin biz geleceği okumakla uğraşmayıp olacağına bırakalım ve ikonografiye odaklanalım.

Klasik Tarot destesi 78 adet karttan oluşur. İki gruba ayrılır: Büyük Arkana (Arcana Major) ve Küçük Arkana. (Arcana Minor)


Bu yazımızda inceleyeceğim kısım Tarot'un gerek fal açılımlarında gerek simge çözümlemelerinde daha önemli yer tutan Büyük Arkana destesinden iki kart, Büyücü ve Güç olacak.

Öncelikle iki kartı ayrı ayrı tanımlayalım, sonrasında ikisini birleştirelim.

I - THE MAGICIAN // BÜYÜCÜ
Tarot destesinin en önemli ve ilk kartı. Büyücü hem son hem başlangıçtır.

Bilgeliği temsil eden beyaz bir cübbe ve ruhani aydınlanmayı temsil eden beyaz bir bant takan dingin yüzlü yaşsız bir adam. Arkasında ilahi gücü temsil eden altın renkli bir fon, üzerinde kazandığı gücü temsil eden kırmızı bir cübbe var. Bir elinde göğe uzanan asası ruhani bilgeliği, şifayı ve aydınlanmayı temsil ederken, aşağıyı işaret eden diğer eli ise dünyevi hayatı simgeliyor. Büyücü bir kanaldır, ruhaniyet ile dünyevi hayat arasındaki sonsuz denge ve ahengi kurmayı başarmıştır. Dünyaevi hayatın karmaşası onu etkilemez, ancak ondan tamamen kopmayı seçmez.

Masasında Küçük Arcana destesinin sembolleri olan Kupa, Kılıç (Maça), Değnek (Sinek) ve Tılsım (Karo) bulunması onun dört elemente hükmünün geçtiğini göstermektedir. Fona hakim beyaz ve kırmızı renkli çiçekler bereketi de simgelerken, Büyücünün başındaki sonsuzluk işareti onun bir döngüsünün olmadığını, sonsuzluğun sırrını keşfettiğini gösterir.

Unutmamak gerekli ki Büyücü kartı aynı zamanda zekanın ve otoritenin de sembolüdür.


Her Tarot kartı gibi Büyücü de ters dönerse kartın taşıdığı anlamlar değişecektir. Büyücünün karanlık yüzünde insanları kullanma, çıkar amaçlı sahte empati, yalancı vaatler ve peygamberlik, doymak bilmeyen bir güç ve yönetme tutkusu ortaya çıkacaktır. Kişi hem kendini doğruyu yaptığına inanarak kandıracak ama sonsuzluğa ulaşmak yerine sürekli aynı yolda görkemli görünen bir kısır döngü içinde hapsolacaktır. Ayrıca acı ki ters bir büyücünün beceriksiz bir iluzyonistten farkı yoktur; kendi şovunu görkemli ve başarılı sanan ancak çevresinde küçümsenen yetersiz biridir. Tek kandırdığı kendisidir. 

Resimdeki kişi bir yandan Merkür'ün diğer adı olan Yunan Mitolojisinin haberci tanrısı Hermes'tir. Hermes kurnazlığı, zekası, dalavereciliği ile okültizmin en önemli sembollerinden biridir. Hatta bu tür bilgilere "Hermetik İlimler" adı da verilir.

Tarotta her kartı pek çok anlamda yorumlayabiliriz, neticede sembol yorumlamanın da ucu bucağı yoktur. Ancak özellikle eski dönemlerde dualite - ikilik en önemli kavramlardan biriydi; bu sebepten ötürü kartların ters anlamları da dualitenin hem karşıtlık hem de tamamlayıcılık fonksiyonuna göre şekillenir.

VIII - THE STRENGTH // GÜÇ

Tarot destesinin sekizinci kartı olan Güç, değişik deste sistemlerinde değişik isimlerle de anılmaktadır. Bir diğer ismi "Fortitude" (Cesaret/Metanet), bir diğer ismi Lust (İhtiras) olarak geçer. Aslında bu kartı nasıl yorumlamak istediğimizle de doğrudan bağlantılıdır. 


Karta dikkatlice bakalım. Bir erkek yerine anlayışlı, şefkatli bir ifade ile bir aslanı etkisi altına almış bir kadın görüyoruz. Kadın yüzünde yumuşak bir ifade var ama asla teslimiyetçi değil. Burada Mars yani maskülen ve agresif enerjiyi temsil eden Aslan'ı zorlanmadan kontrolü altına almış. Aslan dilini dışarı çıkarmış, oldukça mutlu. Kadın fazla bir fiziksel kuvvet kullanmıyor, bilakis aslanın tüylerini severek onu kendi kendine bağlı kılıyor. Aslında kartın diğer ismi Fortitude  burada devreye gidiyor, herkesin durdurmak için uzaktan fırlatacağı mızraklara silahlara ihtiyacı olurken, kadın korkmadan aslana en yakın duruma geliyor.


Bir önceki ile tanıdık gelen noktalar var değil mi?  Tıpkı Büyücü gibi Güç de kafasının tepesinde bir sonsuzluk işareti taşır ve arkasında altın sarısı fon vardır. Onun elbisesi sadece beyazdır; aydınlanmış, şifa verebilen bir ruhtur ve elbisesi bereketi temsil eden çiçeklerle süslüdür.

Güç, şiddeti ve acımasızlığı güleryüzü ve sevimliliği ile sakinleştirebilir. Aslında burada bir çok pantheonun dişilik tanrıçalarının simgesini görürüz. Mısır'dan Hathor, Yunanistan'dan Aphrodite, Sümerler'den İştar ve niceleri.

Bir çok kadınlık tanrıçasına baktığımızda diğer temsil ettikleri kavramın "savaş" olduğunu görürüz.


Bu kart bir yandan da kişinin kendi içiyle savaşının resmidir. Büyücü ne kadar büyük resimle ilgiliyse Güç de hem çevremizle hem de kendi ruhumuzla savaşı temsil eder. Arzular, bastırılmış duygular, hayaller. Ebedi ve fani olan arasında bir denge kurulmalıdır. Geçici olanla kalıcı olan arasında seçim yapılmalıdır.

Ayrıca Güç politik dengeleri de temsil eder. Ters döndüğü anda tıpkı Büyücü gibi o da karanlık yüzünü gösterecektir. Bu sefer gerek dişiliği, gerek sevimliliğini isteklerine ulaşmak için bir silah olarak kullanacak; tatlı dille herkesi kendi amaçları için yönlendirecektir. Büyücü bunu kimi zaman öfke ve sindirme ile yaparken, Güç bunu kimi zaman vaatler, kimi zaman tatlılık kimi zaman ise ince tehditlerle gerçekleştirir. Bu açıdan iki kartı Mısır mitolojisinde Hathor ve Set ile de özdeşleştirebiliriz. İkisi de hem iyilik/cesaret/sevgi hem de kötülük/vahşet/acımasızlık sembolü olmuş figürlerdir.

BÜYÜCÜ VE GÜÇ
Bu iki kart için kısaca Yin-Yang diye kestirip atabilir miyiz? Elbette. Ama bu hakkını vermemek olur. Kartların erkek ve kadınla gösterilmesi aslında etken/dışsal ve edilgen/içsel enerjiyi temsil etmek içindir. Büyücü koşulları yaratır, Güç ise koşullara uyum sağlar ve gerekirse değiştirir.

Sonsuzluğa ulaşmanın sayısız yolu vardır, aslında iki kartın da amacı aynıdır: Bütünlüğe ulaşmak. İkisi de bunu kimi zaman aynı kimi zaman çelişen yollarla gerçekleştirirler.

Biz de kendi hayat yolumuzda kimi zaman kendimizle başbaşa kaldığımız kimi zaman da çevremizle halletmemiz gereken anlarla baş ederiz ve edeceğiz de.

İnsan doğası gereği kartların ters döndüğü anlar elbette olacaktır, hepimizin kalbininin karardığı ve hiç bir "doğru" yolun kalmadığını düşündüğümüz anlar vardır.


Ancak unutmamalıdır ki, bu ters yolda en büyük zararı görecek kişi kişinin kendisinden başkası değildir. Gene de bu her zaman her şeyin doğru gitmesini sağlamaz, sağlamamalıdır.

Kişisel not: Tarot kartlarının her birinde sayısız gizlenmiş sembol ve mesaj bulunur. Bunu plakları ters dinleyip garip işaretler ve mesajlar bulmakla karıştırmamalısınız. İyi çizilmiş tarot desteleri ikonografi açısından bir şölen olabilir; özellikle de politeist paganik inançlar için. Ki bana inanın bu dönemin sembollerinin aslında günümüzde çok değiştiğini söylememiz mümkün değil.

Özellikle Büyük Arkana destesi insanlar için önemli kavramları bir bir vurgularken bir yandan da inceden bir çok şeyi eleştirirler. Bunu özellikle Adalet, Yıkılan Kule ve Ölüm gibi kartlarda görebilirsiniz.

Kişisel görüşüm kesinlikle Tarot'un fal olarak etkisinde kalmamanızdır. Zira çektiğiniz kartların yönlendirmesi bir süre tamamen sizi koşullandırmaya ve obsesyona yönelik olacaktır. Bunun sebebi de kartların gizemli ve sihirli etkisi değil, tamamen kişisel olarak kendi kendinizi buna odaklamanız olacaktır. Özetle fala inanmayın, ancak az önce dediğim sorunu yaşamayacak bir mizacınız varsa ve isterseniz falsız da kalmayın. Ve hayır, fal bakmayı sevmiyorum. Özellikle kahve falında berbatım.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder